Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  SAĞLIK SERVİSİ

  Ceza infaz kurumumuzda, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen aile hekimi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

  • Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak, sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek, kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenlenmektedir.

  • Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler kurum tabibinin kontrolünde devlet ve üniversite hastanalerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir.

  • Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayeneleri yapılmaktadır.

   

  • Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda her türlü tıbbı alet ve cihazlarla donatılmış erkek reviri mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

   

  • İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ,özel hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenmektedir. Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

   

  • Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Parası olmayan fakir ve yardıma muhtaç hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

   

  • Kurum tabibince dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçilerek her üç ayda bir tüm hükümlü ve tutuklular genel sağlık taramasından geçirilmektedirler. Cezaevine getirilen röntgen cihaz ve aletleriyle filmleri çektirilerek hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

  • Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

  • Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan muayene ve kabul heyetince kontrol edilir.

   

  • Kurum mutfağında pişirilip hükümlü ve tutuklulara üç öğün verilen günlük yemeklerin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibince takip edilmektedir.

   

  • Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

  • Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan kurum diş ünitesinde haftada iki gün hizmet verilmektedir.

  • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

   

  • Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen diş hekimi yanı sıra kurum revirine bağlı olmak üzere tüm tibbî alet ve cihazlarla donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

  Adres

  Mercimek Mahallesi Ceyhan-Kadirli Karayolu 13.km Ceyhan/ADANA

  Telefon

  Santral: 03226484215

  Fax: 03226484251

  E-Posta

  ceyhantaczvisaretadalet.gov.tr