Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  İHALE İLANI (2 ADET KİLİT PARKE TAŞI MAKİNASI VE EKİPMANLARI SATILACAKTIR)
  30.09.2022

  İHALE İLANI

  2 ADET KİLİT PARKE TAŞI MAKİNASI VE EKİPMANLARI SATILACAKTIR

  CEYHAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

   

  Satış Yeri                                                  Cinsi, Nev'i                                           Miktarı

  Ceyhan Açık Ceza İnfaz                         Parke Kilit Taşı Makinası                       2 adet

  Kurumu İşyurdu Müdürlüğü                   ve Ekipmanları

  1- Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumumuz demirbaşına kayıtlı 1 adet 2008 model briket imalinde kullanılan 36 'lık parke taşı üretim makinası ve ekipmanları, 1 adet 2010 model 36 'lık parke taşı makinası ve ekipmanları, 1 takım parke, su oluğu ve diğer muhtelif kalıpların tümü için toplam 100 adet kalıp takımı, 1 adet taş kırma direnç ölçme cihazı, 1 adet su arıtma ve yumuşatma sistemi, 1 adet kalın harç arabası ve ekipmanları, 1 adet mikser kazanı ve rediktörü 13/10/2022 Perşembe günü saat 10:00 Adana ili Ceyhan ilçesi Mercimek kasabasının Kadirli-Kozan istikametinde 3 km mesafedeki Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu idare binası toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık teklif usulü ile satış işlemi yapılacaktır.

  2- Şartname ve ihale dosyası Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Muhasebe Servisinden, Türkiye Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR72 0001 5001 5800 7290 1044 56 iban nolu hesabımıza 100,00 TL yatırıldıktan sonra temin edilecektir.

  3- Şartname ve ihale dosyasını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

  4-İhale üzerine kalan yükümlü sözleşme tarihinden itibaren 31/12/2022 tarihine kadar alım işlemini tamamlayacaktır.

  5- Bu satışa ait şartname ve ekleri Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Muhasebe servisinde görülebilir.

  6- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Muhasebe servisinde ihale için hazır bulunmaları ve tahmin edilen bedel’in (513.884,25 TL) en az %3 'ü (15.416,53 TL) tutarında geçici teminatını ihale saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR72 0001 5001 5800 7290 1044 56 iban nolu hesabımıza yatırıldığına dair banka dekontu veya nakit dışındaki teminatları, teklif mektupları ve şartnamede belirtilen diğer belgeleri kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.

  7- İhalede ilk ikiye kalamayan isteklilerin geçici teminat mektupları teslim edilecektir.Bankaya yatırılan geçici teminatları ihale sonrası isteklilerin belirtmiş olduğu iban numalarına havale edilecektir.

  8- En yüksek ikinci teklif sahibinin geçici teminatı ihale üzerinde kalan yüklenici ile idare arasında düzenlenecek sözleşme sonrası iade edilecektir.

  9- İhale, ihale yetkilisince onaylanmasına müteakip sözleşme düzenlenmeden önce ihale üzerinde kalan yüklenicinin % 6 oranında kesin teminatı banka teminat mektubu veya Türkiye Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR72 0001 5001 5800 7290 1044 56 iban nolu hesabımıza yatırılması zorunludur.

  İrtibat: Türker ALTINTAŞ Telefon: 0322 648 42 15 Fax; 0322 648 42 51

   

  Adres

  Mercimek Mahallesi Ceyhan-Kadirli Karayolu 13.km Ceyhan/ADANA

  Telefon

  Santral: 03226484215

  Fax: 03226484251

  E-Posta

  ceyhantaczvisaretadalet.gov.tr