Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 YILI ZİYARET PROGRAMI
  19.01.2024

  T.C.

  Adalet Bakanlığı

  Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

  2024 ZİYARET PROGRAMI     

   

  CEYHAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU HAFTALIK ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

   

   

   

  PAZAR GÜNLERİ

  KOĞUŞLAR

  GÖRÜŞ SAATLERİ

  2 NOLU VE 4 NOLU PREFABRİK KOĞUŞ

   

  10.00 – 11.00

  1 NOLU VE 3 NOLU PREFABRİK KOĞUŞ

   

  11.30 – 12.30

   

  Ziyaret Edebilecek Kişiler

  Madde 9 — Hükümlü ve tutuklular; eşi, annesi, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyükbabasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

  (Değişik fıkra:RG-14/9/2021-31598) Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâllerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

  Not-1 : Kurum fiziki yapısı nedeniyle Ziyaretler  0-6 yaş hariç  6 kişiyi geçmeyecek şekilde ziyarete gelmeleri önemle rica olunur.

  Not-2 :ZİYARET GÖRÜŞ ÇİZELGESİ SABİT OLUP ZİYARETLER HER HAFTA AYNI GÜN VE SAATLER ARASINDA YAPILACAKTIR.

  Not-3:Ceza  İnfaz Kurumumuza ziyarete gelecek Hükümlü yakınlarının kayıt işlemleri için görüş saatinden 30 dakika önce  kurum ziyaret kayıt birimine gelmeleri önemle rica olunur.

   

  Adres

  Mercimek Mahallesi Ceyhan-Kadirli Karayolu 13.km Ceyhan/ADANA

  Telefon

  Santral: 03226484215

  Fax: 03226484251

  E-Posta

  ceyhantaczvisaretadalet.gov.tr